Přidružené skupiny Velké lóže jurisdikce českého a slovenského jazyka

V jurisdikcích jednotlivých Velkých lóží A.M.O.R.C. se zřizují přidružené skupiny, jejichž účelem je umožňovat rituální setkávání členů na různých úrovních. Tyto skupiny mohou pořádat informativní schůzky i pro laickou veřejnost. Podle počtu členů a jejich dosaženého stupně se zřizují tyto skupiny:

V působnosti naší Velké lóže existují v současnosti tyto přidružené skupiny:

Lóže:

Pronaoi:

Atria:


Na konvokace Pronaos a schůzky Atrií mají přístup všichni členové, kteří mají splněny své závazky vůči Řádu, pro přístup na konvokace Lóže je navíc třeba studovat alespoň první atriový stupeň. Z tohoto důvodu je třeba se před vstupem prokázat členským průkazem s aktuálním dokladem o vyrovnání členských příspěvků.

V Pronaos a Atriích jsou tedy vítáni i neophyté. Nemějte obavy, poučení jak se chovat během konvokace se vám dostane před vstupem do chrámu.

Zpět
Zpět na začátek