AMORC emblem

Starý Mystický Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C.

A.M.O.R.C. je nezávislé bratrstvo mužů a žen, jehož cílem je vychovávat členy k maximální toleranci a rozsáhlé duchovní nezávislosti. Je nenáboženským a nepolitickým společenstvím, zabývajícím se zkoumáním a studiem vyšších principů v člověku a v přírodě vůbec. Jde o neziskové občanské sdružení, řádně registrované u MV ČR.

Co je A.M.O.R.C.
Z historie rosekruciánů
„Žíti je umění“ (úvodní publikace)
Přihláška
Členské příspěvky
Přidružené skupiny
Jak se k nám dostanete

Rozhovor s Velmistrem
Manifest „Positio Fraternitatis Rosae Crucis“
Dopis Imperátora
Krédo míru
Rosekruciánský kodex
Rosekruciánská deklarace lidských povinností
Otevřený dopis občanům světa
Rosekruciánská prosba za spirituální ekologii
Manifest „Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis“

Odkazy
Výstavba chrámu

Prohlášení
Rosekruciánská výprava do Francie (2002)
2. Konvent Velké lóže

Zpět na začátek


Potřebujete-li informace, které na našich stránkách nenajdete, volejte +420 281 970 090 nebo zašlete svůj dotaz, požadavek, či připomínky