Výstavba chrámu Velké lóže

Pro naše členy, kteří se zajímají o postup výstavby permanentního rosekruciánského chrámu naší Velké lóže přinášíme aktuální zpravodajství o postupu prací a další zajímavosti.

Chrám naší Velké lóže byl oficiálně uveden do provozu a rituálně zasvěcen během konvokace dne 22. března 2008.

Aktualizace této stránky: 1. 4. 2008

Lokalita: Vojničky 15, Koštice, okr. Louny — mapa, letecký snímek


Budova:

snímek budovy

Původní stav (2005):

původní stav

původní stav

Zahájení opravy podlah (září 2007):

oprava podlahy

Opravy stěn (říjen 2007):

opravy stěn

Pokládka dlažby (listopad 2007):

dlažba

dlažba

Malba (1. 12. 2007):

stěny

stěny

29. 12. 2007:

Osvětlení (březen 2008)

osvětlení

Nové židle (březen 2008)

židle

židle


Z projektu:

projekt

projekt

projekt

Pro zájemce je zde ke stažení aktuální model (verze 2007-11-06, 2,7 MB) ve formátu pro program Google Sketchup, který je k dispozici zdarma zde.
Projekt obsahuje vrstvy, které je možné selektivně zapínat a vypínat, takže lze například zrušit strop a nahlédnout z výšky.
Pokud nehodláte s projektem manipulovat a stačí vám jej pouze prohlížet z jakéhokoli místa a v detailech, můžete si stáhnout ze stejné stránky pouze prohlížeč (Viewer), ten ale neumožňuje práci s vrstvami. V projektu jsou nově přidány scény pro virtuální prohlídku, které je možno přehrát pomocí menu View > Animation > Play.

Pro ty, kterým se nechce pouštět do stahování a instalace na ovládání poměrně náročného programu Sketchup, ale přesto chtějí získat představu o prostorovém uspořádání, je připravena virtuální prohlídka plánu (cca 9,5 MB).


Protože tento projekt nás bude stát téměř všechny naše prostředky, nezbývá než apelovat na majetnější členy Řádu, kterým není ritualistická budoucnost naší Velké lóže lhostejná, a požádat je o finanční přispění v jakékoli výši. My všichni, kdo se budeme zúčastňovat rituálů ať jako návštěvníci či jako hodnostáři, v konečně permanentním chrámu a navíc prvním takovém ve střední Evropě, budeme vděční.

Čiňte tak prosím běžným způsobem, tedy platbou na náš účet č. 14937101/0100 s variabilním symbolem „900000cccc“, tzn. s devítkou na začátku a vaším členským číslem na konci.

Děkujeme.


Zpět
Zpět na začátek