Co je A.M.O.R.C.?

A.M.O.R.C. je rosekruciánský řád, rozšířený po celém světě. Je orientován nadkonfesně, nepoliticky a mysticko-filosoficky.

Co chce A.M.O.R.C.?

A.M.O.R.C. přivádí na jistou cestu spirituálního rozvoje. K učení Řádu patří základní cvičení, jako kontemplace, meditace a vizualizace. A.M.O.R.C. rozšiřuje odedávna vyzkoušené učení rosekruciánů v moderní formě.

Kdo může být členem A.M.O.R.C.?

Řád přijímá muže a ženy bez rozdílu rasy, náboženství, sociálního postavení a světového názoru.

Co znamená „řád“?

Řád je sepětím hledajících na duchovní úrovni. Společné pole vibrací může tak podporovat vyšší rozvoj, podněcovat jej a chránit.


Řád je rozšířen po celém světě. Jednotlivé jazykové jurisdikce jsou spravovány Velkými lóžemi, řízenými Velmistry, ty pak podléhají Nejvyšší velké lóži v čele s Imperátorem. Podle počtu aktivních členů se dále zřizují další struktury pro rituální práci, jako jsou Lóže, Kapituly, Pronaoi a Atria.

A.M.O.R.C. byl uznán sdružením FUDOSI jako legitimní pokračovatel rosekruciánské tradice v moderní době.

Studium je realizováno formou zasílaných publikací (cca 50 stran formátu A5 měsíčně). Mimo to jsou vydávány doplňující publikace a kursy s různou tématikou. Řád dále provádí iniciace do jednotlivých stupňů mystérií a nabízí možnost společných rituálních prací. Obsahem studia je rosekruciánské vědění s tradicí od starého Egypta přes středověkou esoterickou filosofii a alchymii až po moderní výzkumy, dále obnova a uchovávání zdraví, meditace, reinkarnace, kabala, tarot, gnosticismus a mnoho dalších tématických okruhů.

Ke členství je zapotřebí pouze upřímná snaha o poznání sebe sama a trpělivost.

Zpět
Zpět na začátek