skip to Main Content

Všechny společné akce pro členy Řádu probíhají normálně, informace jsou k dispozici členům prostřednictvím Zpravodaje R+C.

+420 281 970 090 info@amorc.cz

A.M.O.R.C.

Vychovává členy k maximální toleranci a rozsáhlé duchovní nezávislosti. Zapsaný spolek je nenáboženským a nepolitickým společenstvím, řádně registrovaným v Rejstříku spolků ČR, který se zabývá zkoumáním a studiem vyšších principů v člověku a přírodě.

Starý Mystický Řád Růže a Kříže

Filozofická škola, která v současné době uchovává nejstarší učení o tajemství vesmíru, přírody a člověka samotného, ​​která byla přenášena od zasvěcence k zasvěcenci v průběhu desítek staletí.

Rosekruciánský řád

Rosekcruciánský řád je celosvětové filosofické, iniciační a tradiční hnutí. Nenáboženské, apolitické a nesektářské – otevřené mužům i ženám bez rozdílu rasy, náboženství nebo sociálního postavení.

Klíč k univerzální moudrosti

Prostřednictvím našeho učení získáte konkrétní znalosti metafyziky, mystiky, filozofie, psychologie, parapsychologie a vědy, které nevyučují současné vzdělávací systémy či nepřináší tradiční náboženství. Představte si, že si budete moci nastavit nový směr pro svou budoucnost; takový, který umožní, že bude více v souladu s tím, kým skutečně jste, a nabízí více než cokoli jiného, co jste předtím zažili.

amorc_cz_01

„Starověká moudrost pro nový svět“

A.M.O.R.C. je srovnatelný s univerzitou. Studium se zabývá výše uvedenými tématy, které jsou strukturované v učebních osnovách, které na sebe postupně navazují, tak jak přibývá stupeň znalostí a poznání.

O členství v A.M.O.R.C

Co znamená být členem řádu? Zde najdete vše, co potřebujete vědět.

Back To Top