skip to Main Content
+420 281 970 090 info@amorc.cz

A.M.O.R.C.

Cílem je vychovávat členy k maximální toleranci a rozsáhlé duchovní nezávislosti. Je nenáboženským a nepolitickým společenstvím, zabývajícím se zkoumáním a studiem vyšších principů v člověku a v přírodě vůbec. Jde o zapsaný spolek, řádně registrovaný u MV ČR.

Starý Mystický Řád Růže a Kříže

Je filozofická škola, která v současné době zachovává učení a tradice starověkých Rosekcrucianů, tj. vnitřní znalost tajemství vesmíru, přírody a člověka samotného, ​​který byl přenášen od zasvěcence k zasvěcení v průběhu staletí, od nejodlehlejšího starověku.

Rosekruciánský řád

Rosekcruciánský řád je celosvětové filosofické, iniciační a tradiční hnutí, nesektářské, nenáboženské, apolitické, otevřené mužům i ženám bez rozdílu rasy, náboženství nebo sociálního postavení.

Klíč k univerzální moudrosti

Prostřednictvím našich učení získáte konkrétní znalosti metafyziky, mystiky, filozofie, psychologie, parapsychologie a vědy, které se nevyučují konvenčními vzdělávacími systémy nebo tradičními náboženstvími. Představte si, že nastavíte nový kurz pro svou budoucnost; ten, který slibuje, že bude více v souladu s tím, kým skutečně jste, a naplňujícím, než cokoli, co jste předtím zažili.

amorc_cz_01

„Starověká moudrost pro nový svět“

Naše organizace je srovnatelná s univerzitou v tom, že studia se zabývají různými tématy, části učebních osnov jsou postaveny na sobě a jsou k dispozici různé stupně znalostí.

O členství v A.M.O.R.C

Co znamená být členem řádu? Zde najdete vše, co potřebujete vědět.

Back To Top