skip to Main Content
+420 281 970 090 info@amorc.cz

Claudio Mazzucco, chemický inženýr, se narodil ve Vicenze (Itálie) v roce 1960 a do šesti let se přestěhoval do Brazílie. Zde se setkal s Rosicruciánským řádem, ke kterému se připojil v roce 1977. Zastával několik funkcí, včetně mistra kapitoly a regionálního mluvčího.

V roce 1988 se přestěhoval do Itálie s manželkou a dcerami. Do května 2019 pracoval jako zodpovědný za sektor výzkumu a vývoje italské nadnárodní společnosti. Účastnil se různých činností Řádu jako mistr kapitoly, regionální monitor, hlavní rádce a řečník.

V roce 2008 byl na Evropské barcelonské úmluvě nainstalován jako velmistr italsky mluvící jurisdikce. V říjnu 2018 byl na výroční schůzi Nejvyšší rady konané na zámku v Omonville (Francie) jednomyslně zvolen imperátorem.

Back To Top