skip to Main Content

Všechny společné akce pro členy Řádu probíhají normálně, informace jsou k dispozici členům prostřednictvím Zpravodaje R+C.

+420 281 970 090 info@amorc.cz

Členské příspěvky A.M.O.R.C.

Členské příspěvky a případné dary členů nebo příznivců Řádu jsou jedinými prostředky, z nichž Řád na celém světě financuje svoji činnost. Tak je zajištěna nezávislost, nezbytná pro nezkreslené předávání rosekruciánského vědění.

Výše členských příspěvků:

Česká republika (Kč)
Zahraničí (€)
samostatný
člen
samostatný
člen
měsíčně
620
720
23,50
28,50
čtvrtletně
1630
1970
62,00
72,00
ročně
6200
7200
235
285

 

Co znamená duchovní partnerství?

Jednorázové zápisné činí 100 Kč (4 €).
Důchodcům a studujícím poskytujeme po předložení příslušného dokladu slevu 50 %.


Náš běžný účet v Kč je otevřen u Komerční banky, pob. Praha 10-Eden, Vladivostocká 2, Praha 10.
Jméno účtu: Starý Mystický Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C., K Dubči 260, 190 16  Praha 9-Koloděje
Číslo účtu: 14937101/0100
IBAN: CZ2701000000000014937101
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Účet pro platby v € je otevřen u ČSOB, M. Sch. Trnavského 8, Bratislava, Slovenská republika.
Jméno účtu: A.M.O.R.C.
Číslo účtu: 4015836909/7500
IBAN: SK1675000000004015836909
SWIFT (BIC): CEKOSKBX

Back To Top