skip to Main Content
+420 281 970 090 info@amorc.cz

Co znamená „duchovní partnerství“?

Jedná se o společné členství v A.M.O.R.C. a společné studium s partnerem nebo blízkým příbuzným, které umožňuje společně hovořit o duchovních problémech a vzájemně se doma tolerovat při studijních večerech nebo při provádění experimentů a cvičení. Podmínkou je, aby oba členové byli v častém kontaktu či sdíleli společnou domácnost, neboť jim jsou zasílány jedny studijní materiály. Společný členský příspěvek je jen o něco vyšší, než příspěvek samostatného člena. Není však nutné, aby oba vstoupili do A.M.O.R.C. společně, „duchovní partnerství“ je možné i u velmi pokročilých členů, k nimž se může jejich druh či rodinný příslušník kdykoliv připojit a studovat pod jejich dohledem. Může rovněž postupovat rychleji, ovšem za předpokladu dostatečného zvládnutí studia, a svého pokročilejšího partnera po určité době dohnat, aby oba studovali tytéž monografie a mohli si vzájemně pomáhat či vyměňovat čerstvé zkušenosti. Pravidelný studijní večer však tráví každý zvlášť nebo v jiné době. Rovněž studijní hlášení a odpovědi na kladené otázky zpracovává každý samostatně. Rozhodne-li se jeden z partnerů své členství ukončit, může tak učinit písemně kdykoliv, čímž ztrácí přístup ke studijním materiálům, zatímco zbývající partner pokračuje ve studiu jako řadový samostatný člen a platí normální čtvrtletní příspěvek. V případě ukončení členství obou partnerů musí být monografie vráceny.

Hlásí-li se oba partneři současně, zápisné 100,- Kč hradí pouze kmenový člen.

Přejeme Vám co nejhlubší vzájemné souznění.

Back To Top