skip to Main Content

Všechny společné akce pro členy Řádu probíhají normálně, informace jsou k dispozici členům prostřednictvím Zpravodaje R+C.

+420 281 970 090 info@amorc.cz

Co je rosekruciánský řád A.M.O.R.C?

Rosekruciánský řád A.M.O.R.C. je starověká mystická a filozofická organizace zaměřená na integrální vývoj člověka – fyzický, psychický a duchovní – v atmosféře dokonalé svobody myšlení. Rosekruciánský odkaz je starodávný a integruje techniky velmi použitelné v praktickém životě, které podporující harmonii, rovnováhu, zdraví a probuzení skrytých schopností „spících“ ve většině lidských bytostí.

Co je cílem A.M.O.R.C.?

Šíření znalostí spočívajících v tom, že lepší svět a život může začít pouze u každého z nás a že kvalita života se zlepšuje osobním rozvojem.
Umožnit člověku budovat svou vlastní životní filozofii prostřednictvím tvořivosti a seberealizace na základě znalostí a vlastních osobních zkušeností získaných díky studiu nejstarších tajemstvích uchovávaných po staletí zasvěcenci rosekruciánského řádu.

Je A.M.O.R.C. to pravé starověké rosekruciánské hnutí?

Tradice rosekruciánství se datuje stovky až tisíce let. Zkratka A.M.O.R.C. ve spojení s rosekruciánstvím vyjadřuje pravost a originalitu bratrství a je celosvětově chráněna.

Jaký je vztah rosekruciánského řádu se zednářstvím?

Obě instituce jsou zcela nezávislé. Stále si však zachovávají bratrský vztah a vzájemný respekt. Každá používá používá své vlastní techniky. Rosekruciánský řád a zednářství mají společnou minulost a podobné cíle: zlepšení lidské bytosti. Rosekruciánství se primárně zabývá probuzením mystických schopností konečné mysli lidské bytosti s nekonečnou myslí celku.

Musím mít doporučení, abych se mohl připojit k Rosekruciánskému řádu?

Ne. Stačí vyplnit přihlášku, kterou najdete na našem webu a odeslat prostřednictvím e-mailu nebo zaslat poštou na naši adresu.

Pokud se připojím k AMORC, budu muset přijmout zvláštní způsob života?

Rosekruciánský řád nevyžaduje žádný zvláštní způsob života (vegetariánství, celibát, asketismus atd.). Řád však doporučuje, aby byla studiu věnována hodina týdně a v optimálním případě se snažit poznání aplikovat v každodenním životě.

Co je mystika?

Mystiku lze označit za studium zákonů, kterými se řídí vesmír a jejich uplatňování na fyzické, duševní a duchovní úrovni. V A.M.O.R.C. označujeme tento vznešený stav vědomí jako „Kosmické vědomí“ tj. nejvyšší stav vědomí možný pro lidské bytosti. Rosekruciánské techniky umožňují lidským bytostem navázat vědomý kontakt s kosmickou harmonií, zvyšují vědomí, což vede k tomu, co se v jiných tradicích nazývá „osvícení“.

Je A.M.O.R.C. politický?

Ne. Bratrství je nepolitické a je zakázáno činit jakákoliv politická prohlášení.

Je A.M.O.R.C. náboženství?

Rosekruciánský řád není náboženství a už vůbec ne v žádném případě jakákoliv sekta. Bratrstvo má statisíce členů po celém světě a může se připojit kdokoliv bez ohledu na náboženství či světonázor.

Je A.M.O.R.C. komerční aktivitou?

Velké lóže a administrativní jednotky jsou registrovány po celém světě jako neziskové organizace. Bratrstvo neusiluje o hmotný zisk, stejně tak jako žádný z členů nechce využít členství pro svůj pro osobní prospěch.

Jaké jsou výhody "duchovního partnerství"?

Jedná se o ekonomičtější typ členství a studia pro partnery, kteří žijí na stejné adrese a jsou ve spojení. Další podrobnosti naleznete v sekci Duchovní partnerství.

Back To Top