skip to Main Content
+420 281 970 090 info@amorc.cz

„Pravda nepozná žiadne hranice, je večná a všadeprítomná. Učenie starých škôl mystérií bolo rosekruciánmi uchovávané a potom ako cenné myšlienkové bohatstvo opäť odovzdávané potomkom. Rád Ruže a Kríža – ochrana starých tradícií – je jedným z najstarších združení činných pre blaho ľudstva.

Ako študujúci Rádu sa budete mať možnosť zoznámiť s návodmi a poučeniami, ktoré Vám odhalia vedenie a zmysel nášho bytia. Nie nadarmo sa podľa tradície vraví, že najušľachtilejšia činnosť ľudského ducha je skúmanie diel a cieľov jeho Stvoriteľa.“

Človek nosí hlboko v sebe túžbu po poznaní svojho pôvodu. Cíti, že bude schopný lepšie odolávať zhonu vonkajšieho sveta len vtedy, keď sa dozvie viac o svojom skutočnom pôvode. Avšak väčšina z ľudí zabudla na umenie započúvať sa do seba samého a kto sa raz uzavrie pred svojím vlastným vnútrom, utieka sa do hluku vonkajšieho sveta, čo je typické pre dnešnú dobu.

Už niekoľko rokov môžeme pozorovať snahu po uskutočnení zmeny, ktorá by mala priviesť človeka späť na cestu k sebe samému. Rozsiahle celospoločenské zmeny by sa dali taktiež priradiť k takémuto úsiliu o zmenu myslenia.

Mnohí ľudia začali hľadať nové možnosti duchovného rozvoja, vývinu a zintenzívňovania svojho vedomia. Avšak len správne usmerňované a cieľavedomé úsilie môže viesť k pozitívnym výsledkom. A Rád Ruže a Kríža A.M.O.R.C.  nenáboženské, nepolitické spoločenstvo  ponúka takúto cestu.

Jestvujú rozličné cesty na ktoré je možné nastúpiť so silnou dušou a pod presným a odborným vedením. Sú to veľmi nebezpečné cesty a vo všeobecnosti ich nemožno odporučiť každému. Sú i menej nebezpečné cesty, po ktorých je možné kráčať pod dobrým osobným vedením. Jestvujú však i cesty, ktoré sú pri dobrom neviditeľnom systéme vedenia najmenej nebezpečné a A.M.O.R.C. je takouto cestou.

Back To Top