skip to Main Content
+420 281 970 090 info@amorc.cz

V průběhu minulých staletí se stalo mnoho známých osobností členy Rosekruciánského řádu anebo s ním byli v úzkém kontaktu. Mezi ně patří:

Paracelsus (1493–1541)
Francis Bacon (1561–1626)
Michael Maier (1568–1622)
Robert Fludd (1574–1637)
Jacob Boehme (1575–1624)
Jan Amos Komenský (1592–1670)
René Descartes (1596–1650)
Elias Ashmole (1617–1692)
Baruch Spinoza (1632–1677)
Isaac Newton (1642–1727)
Wilhelm Leibniz (1646–1716)
Benjamin Franklin (1706–1790)
hrabě Saint-Germain (1696?–1784)
Cagliostro (1743–1795)
Michael Faraday (1791–1867)
Joséphin Péladan (1858–1918)
Claude Debussy (1862–1918)
Marie Corelli (1864–1924)
Papus (1865–1916)
Erik Satie (1866–1925)
François Jollivet-Castelot (1868–1937)
Nicolas Roerich (1874–1947)
Edith Piaf (1915–1963)
Yves Klein (1928–1962) a další.

I dnes A.M.O.R.C. sdružuje myslitele, vědce a renomované umělce, ti však zpravidla zůstávají v anonymitě.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519)
Cornelius Heinrich Agrippa (1486 – 1535)
Paracelsus (1493 – 1541)
Francois Rabelais (1494 – 1553)
sir Francis Bacon (1561 – 1626)
Jacob Boehme (1575 – 1624)
Rene Descartes (1596 – 1650)
Blaise Pascal (1623 – 1662)
Baruch Spinoza (1632 – 1677)
Sir Isaac Newton (1b42 – 1727)
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)
Benjamin Franklin (1706 – 1790)
Cagliostro (1743 – 1795)
Michael Faraday (1791 – 1867)
Claude Debussy (1862 – 1918)
Eric Satie (1866 – 1925)
Nicholas Roerich (1874 – 1947)

Back To Top