skip to Main Content

Všechny společné akce pro členy Řádu probíhají normálně, informace jsou k dispozici členům prostřednictvím Zpravodaje R+C.

+420 281 970 090 info@amorc.cz

V průběhu minulých staletí se stalo mnoho známých osobností členy Rosekruciánského řádu anebo s ním byli v úzkém kontaktu. Mezi ně patří:

Leonardo da Vinci (1452-1519)
Cornelius Heinrich Agrippa (1486-1535)
Paracelsus (1493–1541)
Francois Rabelais (1494-1553)
Francis Bacon (1561–1626)
Michael Maier (1568–1622)
Robert Fludd (1574–1637)
Jacob Boehme (1575–1624)
Jan Amos Komenský (1592–1670)
René Descartes (1596–1650)
Blaise Pascal (1623 – 1662)
Elias Ashmole (1617–1692)
Baruch Spinoza (1632–1677)
Isaac Newton (1642–1727)
Wilhelm Leibniz (1646–1716)
Benjamin Franklin (1706–1790)
Hrabě Saint-Germain (1696?–1784)
Cagliostro (1743–1795)
Michael Faraday (1791–1867)
Joséphin Péladan (1858–1918)
Claude Debussy (1862–1918)
Marie Corelli (1864–1924)
Papus (1865–1916)
Erik Satie (1866–1925)
François Jollivet-Castelot (1868–1937)
Nicolas Roerich (1874–1947)
Edith Piaf (1915–1963)
Yves Klein (1928–1962) a další.

I dnes A.M.O.R.C. sdružuje myslitele, vědce a renomované umělce, ti však zpravidla zůstávají v anonymitě.

Back To Top