skip to Main Content

Všechny společné akce pro členy Řádu probíhají normálně, informace jsou k dispozici členům prostřednictvím Zpravodaje R+C.

+420 281 970 090 info@amorc.cz

Krédo míru

Jsem vinen válkou, když pyšně využívám své inteligence na úkor svých bližních.
Jsem vinen válkou, když překrucuji názory druhých, které jsou odlišné od mých vlastních.
Jsem vinen válkou, když jsem lhostejný k právům a majetku druhých.
Jsem vinen válkou, když závistivě prahnu po tom, čeho někdo jiný poctivě nabyl.
Jsem vinen válkou, když se snažím udržet si nadřazenost tak, že druhým bráním v možnosti postupu.
Jsem vinen válkou, když považuji svůj rod i sebe sama za privilegované.
Jsem vinen válkou, když se domnívám, že mám dědičné právo na veškeré přírodní zdroje.
Jsem vinen válkou, když si myslím, že by ostatní měli žít a myslet stejně jako já.
Jsem vinen válkou, když vidím životní úspěch pouze v moci, slávě a bohatství.
Jsem vinen válkou, když si myslím, že k přesvědčování je lepší síla než rozum.
Jsem vinen válkou, když se domnívám, že mé pojetí Boha by měli přijmout i ostatní.
Jsem vinen válkou, když si myslím, že rodná země člověka je místem, kde jedině může žít.

 

Ralph-LewisRalph Maxwell Lewis
Imperátor A.M.O.R.C.
(1904–1987)

Back To Top