skip to Main Content

Všechny společné akce pro členy Řádu probíhají normálně, informace jsou k dispozici členům prostřednictvím Zpravodaje R+C.

+420 281 970 090 info@amorc.cz

Přihláška

Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C., je mezinárodní nezávislé bratrstvo mužů a žen, kteří si vzali za cíl vést všechny lidi stejného smýšlení k co největší snášenlivosti a rozsáhlé duchovní nezávislosti.

Nejprve si přečtěte pozorně Osobní pozvání, a jste-li rozhodnuti pro členství, stáhněte si formulář přihlášky ve formátu PDF (86 kB). (K jeho zobrazení a vytištění potřebujete program Adobe Acrobat Reader, který si můžete zdarma stáhnout zde, bude se Vám jistě hodit i při jiných příležitostech. Pokud se vám formulář přímo nezobrazí, uložte si jej na disk tak, že na výše uvedeném uvedeném odkazu kliknete pravým knoflíkem myši a v menu zvolíte „Uložit cíl jako…“ / „Save Target As…“ — platí pro Microsoft Internet Explorer. Uložený dokument pak již otevřete běžným způsobem.)

Můžete si také ale o zaslání vytištěné přihlášky poštou napsat nebo zavolat.

Vytištěný formulář Žádosti o přijetí pak pečlivě vyplňte a podepište.

Přihlášku v dostatečně ofrankované obálce zašlete prosíme poštou na adresu:

A.M.O.R.C.
K Dubči 260
190 16  Praha 9 – Koloděje
Česká republika

Pak začne naše práce.

Ujišťujeme vás, že provedeme co nejrychleji a svědomitě přezkoušení vaší žádosti o přijetí, přičemž samozřejmě budou všechny vaše údaje považovány za důvěrné.

Obratem vám podáme zprávu, pokud by bylo rozhodnutí negativní. V pozitivním případě dostanete nejvýše do jednoho měsíce první úvodní monografii a další materiály, abyste mohli začít bez dalších průtahů se studiem.

Máte-li ještě další doplňující dotazy, kontaktujte nás na shora uvedené adrese nebo se s námi spojte následujícími prostředky:

telefon / fax: +420 281 970 090
E-mail: info@amorc.cz

Členské příspěvky i zápisné budete hradit bankovním převodem.

Děkujeme vám předem za vaše příspěvky, které jsou jedinými prostředky umožňujícími činnost a nezávislost Řádu.


Osobní pozvání

Dovolte nám nakonec shrnout ještě jednou to nejdůležitější:

Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C., vás zve, abyste se spoluúčastnili na získávání velmi poučných a existenci života objasňujících poznatků. Získáte tím pevný vliv na své bytí a naleznete nejen sami sebe, ale nadto dosáhnete úžasných náhledů do velkých tajemství života.

Získávání takovýchto vědomostí je třeba považovat za obzvláštní privilegium, které je v této formě rezervováno pouze studujícím Řádu. Kromě toho poskytujeme řadu dalších výhod, které mohou přicházet v úvahu jen v opravdovém bratrstvu.

Právě tak, jako v jiných bratrstvech, jsou požadovány i u nás pravidelné, pro daný účel přiměřené členské příspěvky vedle jednorázového zápisného. Ani Řád Růže a Kříže, A.M.O.R.C., nemůže bez finančních prostředků plnit svoje úkoly, mezi něž patří nejen překlady veškerých písemností, jejich tisk, rozesílání učebních textů a měsíčních členských zpravodajů, zajišťování a zařizování místností a mnoho dalších úkolů spojených s vytvářením nutných podmínek k provozu Velké lóže. K tomu patří dále, kromě zde nevyjmenovaných povinností, i informace pro upřímně hledající, jakými jste například nyní vy, aby měli možnost se o nás dozvědět. Každý má u nás stejná práva.

Brzy zjistíte, co to znamená patřit k takovému bratrstvu jako je A.M.O.R.C., které je na tomto světě jedinečné.

Pro životní partnery jsme zavedli společné studium, které jejich vztah prohloubí a může vést k opravdovému souznění. Pokud máte o něco podobného zájem, vyplňte obě části přihlášky.

A nakonec: ať je vzájemná soudržnost studujících sebepevnější a třebaže se váš vztah k Řádu bude dobře rozvíjet, máte vždy a kdykoliv možnost Řád Růže a Kříže bez udání důvodů opustit. Vaší písemnou výpovědí ke konci kteréhokoliv měsíce končí automaticky všechny vzájemné závazky.

Back To Top